Vanilla Whale

На тази страница можете да изтеглите шрифта Vanilla Whale версии Version 2.000 2004, която принадлежи към семейството Vanilla Whale (подсемейство Regular). Производител на шрифтове е Vanilla-Whale. Изтегляне Vanilla Whale безплатно на FontsIsland.com. Този шрифт принадлежи към следните категории: римски типове, безплатни шрифтове, шрифтове от филми, западни шрифтове. Ще трябва да купите шрифт, ако лицензът не е безплатен.
Авторско право:
© 1999 Ray Larabie. This font is freeware. Read attached text file for details. Info & updates visit www.larabiefonts.com. Donations gratefully accepted at www.larabiefonts.com/donation.html. Also visit my commercial type foundry at www.typodermic.com. This font was updated in 2004.
Семейство:
Vanilla Whale
Подсемейство:
Regular
Идентификатор
RayLarabie: Vanilla Whale: 1999
Пълно име на шрифта:
Vanilla Whale
Версия:
Version 2.000 2004
Заглавие на PostScript:
VanillaWhale
Производител:
Vanilla-Whale
Дизайнер:
Ray Larabie
Изтеглете шрифта Vanilla Whale
Категория
Преглед на цялата категория
Влезте във FontsIsland
Парола за възстановяване
Нямате акаунт?