LugaShadow

На тази страница можете да изтеглите шрифта LugaShadow версии 1.0 Thu Sep 29 11:20:53 1994, която принадлежи към семейството LugaShadow (подсемейство Semi Bold). Производител на шрифтове е LugaShadow. Изтегляне LugaShadow безплатно на FontsIsland.com. Този шрифт принадлежи към следните категории: римски типове, 3d шрифтове. Ще трябва да купите шрифт, ако лицензът не е безплатен.
Авторско право:
(C) SoftUnion Ltd., 1994. Created by N.Vsesvetskii.
Семейство:
LugaShadow
Подсемейство:
Semi Bold
Идентификатор
SFUN:LugaShadow
Пълно име на шрифта:
LugaShadow
Версия:
1.0 Thu Sep 29 11:20:53 1994
Заглавие на PostScript:
LugaShadow
Производител:
LugaShadow
Изтеглете шрифта LugaShadow
Категория
Преглед на цялата категория
Влезте във FontsIsland
Парола за възстановяване
Нямате акаунт?